Учат ни на безопасност в зимната планина

Учат ни на безопасност в зимната планина

Тя е сурова и не е само за забавление

След трагичните инциденти в планината от последните няколко години на всички ни светна, че тя е сурова и не е само за забавление. Особено през зимата, неподготвените преходи и планове за спускане извън пистите могат да ни костват много. Ето защо, точно на 10 януари от Планинска спасителна служба ще ти обяснят това-онова за поведението ти в зимната планина.

На лекцията ще бъдат представени теми свързани с безопасното поведение и пребиваване в планината при зимни условия, ще се разискват основно - метеорология в планините, лавинна безопасност, първа долекарска помощ, екипировка и още много. Най-приятното е, че ще има практически демонстрации и нагледно показно, а началото е точно от 18:00 в зала София, сградата на Българския Червен кръст на адрес бул. Джеймс Баучер 76. Още тук.

Текст Михаела Самрджиева

Коментари

От общината