Powerpuff Girls вече са четири
Powerpuff Girls вече са четири Powerpuff Girls вече са четири Powerpuff Girls вече са четири

Powerpuff Girls вече са четири

За да е угодно на съвременната аудитория, новото момиче е чернокожо

Всъщност, Sister Bliss (а можеше ли по-подходящо... и стереотипно име за черна девойка?) не е ново, според новия епизод в рибуута на анимационния сериал. "The Power Of Four" разказва, че преди да създаде трите си дъщери, смесвайки "sugar and spice and everything nice", с щипка от химикала X по неволя, професор Ютониум е изпълнил същата процедура с предния азбучен химикал - W, десет години по-рано, като така на света се появява каката на Bubbles, Blossom и Buttercup.

Сега в новия сезон на The Powerpuff Girls имаме четири сестри, като една от тях е тъмнокожа, синекоса, с виолетови очи и с неудържим нрав. Дали опитът на сериала да стане политически коректен и да зарадва зрителите си от различни раси и националности е удачен или точно това стереотипно натъпкване на образа на Sister Bliss с непостоянство, избухливост и несигурност не е точно обротнато? И изобщо имаше ли нужда от този ход? В чуждите медии реакциите варират от бурно аплодиране, през лек скептицизъм, до разочарование, че това е трябвало да стане отдавна и тотално неодобрение. А ти какво мислиш?

От общината