...преди 11 години имахме същия календар

...преди 11 години имахме същия календар

Тази година има 365 дни и започва в неделя. Същото се случва и през 2006, а предходните години, които започват на този ден от седмицата и имат еднакъв брой дни са: 1995, 1989, 1978, 1967, 1961, 1950, 1939, 1933, 1922… Поне до 2090 ще се поддържа същият алгоритъм: +11, +11, +6. Тоест на всеки 11 или 6 години ще можеш да използваш стар календар. Ако тази година си си взел мега якия календар и ти е почти жал, че след 9 месеца ще трябва да го смениш - няма ядове, запази го и след само 6 години, през 2023 ще можеш да го окачиш отново. А догодина можеш да ползваш календар от 2007, ако си го пазиш де.

Коментари

От общината