Никаква част от съдържанието на Sofia Live не може да бъде използвана без изричното писмено съгласие на издателя. Всички права запазени. Sofia Live не носи отговорност за оформлението, съдържанието и посланието на рекламите, нито за промените, настъпили в програмите.

От общината