Други от театър

2016 - годината, в която рокът не умря

2016 - годината, в която рокът не умря

А тези албуми са категорично доказателство за дълголетие и пращящо здраве

То

То

Ти също ще се рееш

Пощенски картички към баща ми

Пощенски картички към баща ми

Фотографска изложба на Вера Гоцева-Lomovera

От общината