Първата научно-творческа „аrtscience“ резиденция в БАН за обмен и колаборация между две наука и творчеството

icon
Sofialive.bg
Източник: PR

На 17 юли от 18:00 ч. в Националния природонаучен музей - БАН изложбата "#artscience: Научно-творческа резиденция в музея" ще отвори врати за всички любопитни да разберат съвместими ли са науката и дигиталните изкуства и по какъв начин могат да си бъдат полезни и взаимно да се допълват. Входът е свободен по време на откриването, а до края на месец юли всеки, закупил музеен билет, ще може да разгледа артистичните обекти в зала "Левентис", зала "Палеонтология", зала "Птици" и зала "Ботаника".

Четирите творби на студенти от Националната художествена академия, които ще бъдат показани, са създадени под менторството на научни ръководители от БАН и вплитат научни теми и методология, артистични изразни средства и нови технологии. Те ще могат да бъдат видени и преживени под формата на иновативни арт инсталации, даващи възможност на посетителите по атрактивен и достъпен начин да се докоснат до изследванията на Националния природонаучен музей – БАН (НПМ-БАН) и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН (ИБЕИ-БАН) - домакини в интердисциплинарната "artscience" резиденция.

"Невидими връзки" представя взаимовръзката между човека и природата в пространството на зала "Птици". Посредством звукови системи, активирани чрез сензори, визуалният артист Йоана-София Вангелова под научното менторство на ас. Асен Игнатов, НПМ-БАН, "одушевява" експонираните препарати на птици, представители на биоразноoбразието в България.

Видеоинсталацията "Обвивки" поставя въпроса за негативното въздействие на човека върху едни от най-застрашените влечуги в България - сухоземните костенурки. В проекта си визуалният артист Ралица Георгиева с научен ментор гл. ас. д-р Емилия Вачева, ИБЕИ-БАН, наслагва заснет и фрагментиран човешки образ върху мозайка от метални листове във формата на коруба на костенурка.

С творбата "Наслоено време" визуалният артист Люба Мазнова с научен ментор Владимир Николов, НПМ-БАН, приканва публиката да отправи любопитен поглед към дълбините на земната история и я предизвиква да се замисли за мястото на всеки един от нас тук и сега, както и за следите, които оставяме след себе си. За да постигне това, авторката използва библиотеката за уеб-базирани произведения p5.js, чрез която създава една постоянно развиваща се визуализация на геоложките процеси и тектонските цикли.


Инсталацията "еco.exe" на визуалния артист Таня Неделчева с научен ментор д-р Сълза Палпурина, НПМ-БАН, предлага художествен прочит на симбиозата между растения и гъби, като проследява процесите им на развитие и взаимодействие в рамките на едно на пръв поглед ограничено пространство, но всъщност представляващо малка екосистема. Авторката прилага комбинация от дигитална медия - проектирана анимация и биологични материали, които учените събират на терен.

Интердисциплинарният проект "#artscience: Научно-творческа резиденция в музея" е преминал през два последователни етапа на разменено гостуване между НПМ-БАН и ИБЕИ-БАН и Националната художествена академия (НХА). Той има за цел да провокира обмен на идеи и колаборация между полетата на науката и изкуството, смятани за диаметрално противоположни. 

През февруари и март студенти от магистърска програма "Дигитални изкуства" на НХА преминаха през поредица от тематични лекции по палеонтология, херпетология, териология, орнитология и ботаника. Освен теоретично научните им ментори от НПМ-БАН и ИБЕИ-БАН представиха и практически използваната методология при научните изследвания в лаборатория и на терен. 

В рамките на месец април участващите учени в проекта се докоснаха до света на изкуството и творческия процес в ателието по дигитални изкуства на НХА. Този път визуалните артисти влязоха в ролята на ментори и проведоха творчески работилници по разнородни теми като саунд арт, визуализация на звук, анимация и програмиране. По същото време, напътствани от учените, студентите разработваха своите научно-творчески проекти, вдъхновени от теми, обект на научно изследване в двата института на БАН.